Mūsų gaminys neklasifikuojamas kaip pavojingas, tačiau dėl mechaninio pluošto poveikio, pluoštui susilietus su oda, ją gali imti niežėti. Todėl pateikiame rekomendacijų, kaip naudoti mūsų gaminius, pvz., piktogramų ant gaminių pakuočių. Toliau pateikti piktogramų ir jų reikšmių paaiškinimai.

Sumažinkite tiesioginį kontaktą su oda, kad apsisaugotumėte nuo mechaninio niežulio. Aplinkoje, kur yra daug dulkių, naudokite tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Produktui patekus ant odos, nuplaukite ją šaltu vandeniu, kad sumažintumėte galimą mechaninio niežulio poveikį.


Aplinkoje, kur yra daug dulkių, naudokite vakuuminę įrangą (kai įmanoma), kad sumažintumėte dulkių kiekį.

Kai įmanoma, dirbdami natūraliai vėdinkite patalpas, kad sumažintumėte dulkių kiekį.


Šalindami produktų likučius, laikykitės vietinių reikalavimų.

Kai izoliacijos mineraline vata darbus atliekate didesniame nei pečių aukštyje arba aplinkoje, kur yra daug dulkių, naudokite apsauginius akinius.